Juli Fuster és el nou director general del Servei de Salut

Juli Fuster ha estat nomenat nou director general del Servei de Salut. És llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1980) i té un màster en economia de la salut i gestió sanitària per la Universitat de Barcelona i per la Universitat Pompeu Fabra.

imagen

Té una trajectòria de més de trenta anys dedicat a l’àmbit de la gestió sanitària: ha estat director general del Servei de Salut (2001-2003) i director general de Planificació i Finançament de la Conselleria de Salut (2007-2011). Ha desenvolupat part de la seva carrera a Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) com a subdirector d’Organització, Mètodes i Qualitat (1999-2001) i president de la Comissió d’Investigació i membre de la Comissió de Documentació. Entre 2001 i 2003 va presidir el Consell d’Administració i va ocupar la Vicepresidència del Patronat de la Fundació Hospital de Manacor i de la Fundació Hospital Son Llàtzer. També ha estat subdirector mèdic de la Gerència d’Atenció Primària durant sis anys (1992-1998) i cap del Gabinet Tècnic i president de la Comissió d’Investigació d’aquesta Gerència (1998-1999). L’any 2001 va ser membre de la comissió de negociació de transferències sanitàries de l’INSALUD a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Baleares.

El nou director general ha treballat durant més de deu anys com a metge d’atenció primària al Servei de Salut. També ha estat metge consultor en el projecte Amares Perú (finançat per la Unió Europea) per al desenvolupament sanitari i la qualitat assistencial a la selva amazònica. Des de 2011 treballava com a metge de família a la UBS Badia Gran (Llucmajor).

Juli Fuster ha participat en nombroses publicacions, congressos, comunicacions i ponències d’àmbit estatal i internacional. També ha desenvolupat activitat docent a la Universitat de les Illes Balears, com ara la coordinació del màster en salut infantil (1998-2000). A més, ha rebut beques i premis per la seva tasca de recerca en l’àmbit de la medicina familiar i comunitària.

La Unitat de Nefrologia Infantil del Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Son Espases organitza el XL Congrés Nacional de Nefrologia Pediàtrica 


El Congrés té el suport de l’Associació Espanyola de Nefrologia Pediàtrica (AENP) per tractar sobre la relació entre malaltia renal, metabolisme ossi i sistema cardiovascular. Durant les jornades del Congrés es revisaran els avenços en tècniques de depuració extrarenal, s’abordaran diversos aspectes de les malalties renals relacionades amb anomalies en el sistema del complement i es discutiran els dilemes en l’actuació terapèutica en el pacient amb un sol ronyó. 

imagen

L’AENP treballa per proporcionar les millors cures possibles als infants i als adolescents amb malalties renals. Amb aquest objectiu general, l’Hospital Universitari Son Espases és l’encarregat d’organitzar el XL Congrés Nacional de Nefrologia Pediàtrica. 

A la sessió inaugural de Congrés han assistit el conseller de Salut, Martí Sansaloni; el gerent de Son Espases, Víctor Ribot; el Dr. Joan Figuerola, cap del Servei de Pediatria de Son Espases; el Dr. Víctor García, president de l’AENP, i la Dra. M.ª Dolores Rodrigo, responsable de la Unitat de Nefrologia Infantil de Son Espases. 

En el Congrés espresentaran vuitanta comunicacions lliures sobre tota mena de temàtica nefrològica: està previst abordar-hi qüestions rellevants per al futur de la nefrologia pediàtrica, com la relació entre la litiasi renal i l’os i la importància dels problemes psicosocials dels malalts renals crònics. També s’hi discutiran els dilemes en el tracte dels pacients amb un sol ronyó o la imprescindible col·laboració entre hospitals de diferents nivells per afrontar els reptes del tractament de les malalties del ronyó. Finalment, es farà una anàlisi de les noves tècniques de depuració extrarenal. 

El Congrés compta també amb la participació del Dr. Fèlix Grases, director de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), reconegut arreu del món per les seves aportacions científiques en el camp de la litiasi renal. Pel seu costat, el Dr. Dirk Bethe, psicòleg clínic de la Unitat de Nefrologia Infantil de l’Hospital Universitari de Heidelberg (Alemanya), aportarà la seva experiència en el camp de la transició dels pacients renals pediàtrics a la medicina i al món dels adults. 

El programa resulta atractiu també per als nefròlegs que atenen els pacients adults per la importància que té potenciar la col·laboració entre la Unitat de Nefrologia Infantil i el Servei de Nefrologia. Aquest Congrés farà possible conèixer diverses tècniques de depuració extrarenal aplicables tant a la població pediàtrica com a l’adulta. 

És important destacar que la Unitat de Nefrologia Infantil de l’Hospital Universitari Son Espases, en nom de l’AENP i en col·laboració amb l’IUNICS, ha començat a gestionar el Registre Nacional de Litiasi Renal Pediàtrica. Aquest projecte s’enquadra en la línia de recerca sobre la litiasi renal infantil que des de fa temps desenvolupen conjuntament ambdues entitats. 

La Unitatde Nefrologia Infantil proporciona cures als malalts renals pediàtrics a la seva àrea sanitària i actua com a centre de referència per al conjunt de les Illes Balears. Treballa en col·laboració amb les altres unitats del Servei de Pediatria de Son Espases i d’altres hospitals de les Illes Balears i amb altres centres de referència en diàlisi i trasplantament de la resta de l’estat. Cal assenyalar, a més, que el Servei de Pediatria ha assolit un gran desenvolupament de les especialitats pediàtriques de la mà del Dr. Joan Figuerola, cap del Servei, tant en el camp assistencial com en el de la recerca. 

127 residents comencen la formació especialitzada als centres sanitaris públics


L’Hospital Universitari Son Espases acollirà 55 residents; l’Hospital Son Llàtzer, 22; l’Hospital de Manacor, 4; l’Hospital Can Misses, 2, i l’Hospital Comarcal d’Inca, 2. La resta es distribuirà entre les diferents unitats docents multiprofessionals i ens centres d'atenció primària

imagen
 

El director general de Salut Pública i Consum, Luis Rafael Santiso, ha donat avui la benvinguda als 127 residents que començaran la formació especialitzada als hospitals públics i als centres sanitaris d’atenció primària de les Illes Balears en un acte celebrat a l’Hospital Universitari Son Espases. 

En total s’ha cobert el 99 % de les places oferides. Entre els 127 residents hi ha 98 professionals de medicina, 23 d’infermeria, 2 de psicologia, 3 de farmàcia i 1 de radiofísica. Durant els anys vinents es formaran en les especialitats que les Illes Balears tenen acreditades per a la formació sanitària especialitzada.

Distribuïts per illes, 117 residents seguiran la formació especialitzada a Mallorca, 6 a Eivissa i 4 a Menorca. L’Hospital Universitari Son Espases n’acollirà 55; l’Hospital Son Llàtzer, 22; l’Hospital de Manacor, 4; l’Hospital Can Misses, 2, i l’Hospital Comarcal d’Inca, 2. La resta es distribuirà entre les diferents unitats docents multiprofessionals i en els centres d’atenció primària. Els residents seguiran el període formatiu a les unitats docents de la xarxa sanitària pública. Segons l’especialitat, els professionals hauran de fer entre quatre i cinc anys de formació; mentre que els d’infermeria en faran dos.

Els residents es formaran a les unitats docents en trenta especialitats mèdiques: anatomia patològica, anestesiologia i reanimació, angiologia i cirurgia vascular, aparell digestiu, cardiologia, cirurgia general, cirurgia oral i maxil·l­ofacial, cirurgia ortopèdica i traumatologia, dermatologia, endocrinologia, hematologia, medicina familiar i comunitària, medicina intensiva, medicina interna, medicina nuclear, medicina del treball, microbiologia, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, obstetrícia i ginecologia, oftalmologia, oncologia mèdica, oncologia radioterápica, otorinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiodiagnòstic i urologia, a més de tres especialitats d’infermeria: obstetricoginecològica (comares), atenció familiar i comunitària, i salut mental. També es formaran farmacèutics en les especialitats de farmàcia hospitalària o microbiologia i parasitologia, i els psicòlegs ho faran en l’especialitat de psicologia clínica. 

L’Hospital Universitari Son Espases obté la certificació CAT de qualitat en transfusió de sang, components sanguinis, teràpia cel·lular i tissular

La Fundació CAT és l’organisme de certificació de la qualitat en transfusió de sang, components sanguinis, teràpia cel•lular i tissular que acredita l’acompliment dels estàndards en transfusió sanguínia del Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari Son Espases, concretament en la pràctica transfusional i la gestió de la qualitat.

imagen

La certificació obtinguda pel Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari Son Espases està avalada per les societats científiques de l’àmbit de l’hematologia i la transfusió sanguínia. Des de finals de l’any 2010, compta amb l’Acreditació ENAC, la qual cosa li afegeix validesa internacional i suposa una certificació integral de la qualitat i de la seguretat transfusional en tota l’estructura de l’organització, en els processos operatius i en els recursos de les entitats certificades i contribueix a la implicació de tot el personal amb la millora contínua.

La certificació suposa una garantia de la qualitat en els processos que es duen a terme. Entre aquests processos, cal remarcar els següents:
• El control de qualitat i de seguretat en tot el procés de donació, producció dels components sanguinis, conservació, distribució i transfusió als pacients.
• La garantia que suposa per a l’usuari de la sanitat, tenint en compte la transversalitat dels procediments i els productes tractats.
• La bioseguretat amb la minimització dels riscos infecciosos i biològics.
• La traçabilitat en les donacions i en les transfusions.
• La seguretat en les proves de compatibilitat entre el receptor i el donant en les transfusions.
• L’existència de protocols d’actuació en cas d’accidents i d’emergències sanitàries.
• El confort, la higiene i la màxima desinfecció de les instal•lacions.
• La gestió de residus sanitaris correcta, tant per raons de bioseguretat com per raons mediambientals.
• La intimitat del pacient i la confidencialitat de la informació.
• L’ús d’eines de mesura d’opinió i de satisfacció dels ciutadans.
• La qualificació, capacitació i actualització permanent de la formació de tots els professionals.

Algunes dades rellevants que donen suport al significat de la Certificació CAT

En tot el territori nacional, s’efectuen 5.000 transfusions diàries i 20.000.000 de transfusions anuals. Cada dia, entre 60 i 75 persones salven la seva vida a Espanya gràcies a les transfusions, en aquest fet rau la importància d’assegurar la qualitat en els processos de transfusió de la sang. Actualment, el 70% de les unitats de sang obtingudes a Espanya procedeixen de centres que tenen la Certificació CAT i el 67% dels components sanguinis es transfonen a hospitals que també tenen la Certificació CAT.

Aproximadament, el 20%-30% del total de transfusions es duen a terme en plantes d’hematologia o en unitats d’hospitalització de dia.

A l’Hospital Universitari Son Espases, respecte a les transfusions, s’efectua l’activitat anual següent:
 

  2013 2014
Hematies 11.158 13.415
Plaquetes 3.269 4.086
Plasma 2.194 1.513
Crioprecipitats 392 419

 
En relació amb els trasplantaments de medul•la òssia, durant l’any 2014 se n’efectuaren 39.
17 trasplantaments foren autòlegs (el receptor rep les seves pròpies cèl•lules mare); 11, al•logènics emparentats (el donant és una altra persona, és un familiar compatible); 6, haploidèntics (el donant és el pare o la mare), i, finalment, 5 foren trasplantaments al•logènics no emparentats (el donant és una persona no relacionada però compatible amb el receptor).

Aquesta acreditació reflecteix la decidida voluntat de l’Hospital Universitari Son Espases i de tots els seus professionals de prestar un servei de qualitat certificat i coincident amb els estàndards internacionals. També reflecteix l’esforç dels professionals per estar sempre a l’avantguarda de l’atenció sanitària dels seus pacients.