L’Hospital Son Llàtzer s'incorpora a l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma

La consellera de Salut ha recorregut diverses àrees de l’hospital per tal de mantenir una trobada amb els professionals i poder-los mostrar el seu reconeixement per l’activitat que duen a terme

 

La Unitat d’Investigació de l'Hospital Son Llàtzer s'integrarà en l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IdISPa), segons ha anunciat avui la consellera de Salut, Patricia Gómez, en una visita al centre hospitalari. Aquesta integració permetrà capitalitzar millor les sinergies que hi ha en matèria d’investigació i innovació entre l’Hospital Son Llàtzer i la resta de components de l’Institut, i augmentarà la seva capacitat de captació de fons públics destinats a la investigació.

imagen

La Unitat d’Investigació de Son Llàtzer aportarà a l’IdISPa línies d’investigació translacional amb resultats destacats, per exemple, en les àrees d’oncologia i medicina interna. Només el 2014 Son Llàtzer va participar en 33 projectes d’investigació, 39 assajos clínics comercials -centrats sobretot en l’àrea d’oncologia i hematologia- i 70 publicacions científiques.

La consellera de Salut, Patricia Gómez; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el director d’Assistència Sanitària del Servei de Salut, Nacho García, i el nou gerent de l’Hospital Son Llàtzer, Francisco Marí, han fet una visita pel centre hospitalari amb l’objectiu de mantenir una trobada directa amb els professionals i els departaments en els quals desenvolupen la seva tasca i mostrar-los el seu reconeixement. Prèviament a la visita, la consellera, juntament amb la directora general d’Acreditació, Docència i Investigació, Margarita Frontera, s’ha reunit amb el nou equip directiu de l’hospital: el gerent Francisco Marí, el director mèdic, el director d’Infermeria i l’equip de la Unitat d’Investigació, dirigida per Joan Bargay.

Durant la reunió, Patricia Gómez ha explicat que el Servei de Salut treballa, a més, per millorar les línies de col·laboració entre els hospitals de la comunitat, amb la finalitat d’establir estratègies que permetin compartir serveis, ciència i tecnologia que fomentin la innovació i una gestió més eficient dels recursos.

Hospital de dia

Després de la reunió amb l’equip directiu, la consellera de Salut ha iniciat el recorregut per l’hospital de dia de Son Llàtzer.

Aquesta unitat disposa de 30 llits i du a terme anualment més de 23.300 tractaments, el 67 % dels quals són mèdics i el 33 % restant oncohematològics. Els professionals han mostrat a Gómez com el pacient oncohematològic té a la seva disposició un telèfon al qual pot cridar per posar-se en contacte amb la consulta d’infermeria en horari ininterromput, de 8.00 del matí a 17.00 h de l’horabaixa, per fer qualsevol tipus de consulta sobre el seu tractament o el seu estat general.

Sala de parts

En el transcurs de la visita, la consellera ha pogut conèixer la sala de parts de l’Hospital Son Llàtzer. Només l’any passat s’hi varen atendre més de 2.000 parts i ha incrementat l’activitat de començament d’any ençà.

L’hospital cerca un part més humanitzat, en el qual el respecte a la intimitat i a la individualitat siguin primordials i en el qual no s’estableixen pràctiques rutinàries ni intervencions innecessàries que comprometin la seguretat i el benestar de la dona durant el part i el postpart. A més, el centre és una referència en l’àrea maternoinfantil i en la importància de la lactància materna ¾per això des de 2010 disposa d’una sala de lactància per a les dones de la seva àrea d’influència.

Unitat de nounats

L’àrea de neonatologia està preparada per assistir nounats prematurs o a terme que presenten alguna patologia en el moment del naixement. Té capacitat per a denou llits, sis dels quals es reserven per a cures intensives. També disposa d’una sala per a pares i una sala amb 6 llits perquè les mares puguin alletar els seus bebès ingressats i no s’hagin de desplaçar.

Pediatria

La unitat de pediatria disposa de 19 llits. El darrer any s’han registrat 746 ingressos en aquesta unitat. Des de 2013, Son Llàtzer forma part dels hospitals amb l’acreditació IHAN fase 1D (Iniciativa per a la Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància). Aquesta iniciativa, promoguda per l’Organització Mundial de la Salut i UNICEF, anima els hospitals, els serveis de salut i particularment les sales de maternitat a adoptar les pràctiques que protegeixin i fomentin la lactància materna exclusiva des del naixement.

El programa rutes saludables rep el premi Estratègia Naos del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

La Direcció General de Salut Pública i Participació ha posat en marxa ja 77 quilòmetres de rutes saludablesLa Direcció General de Salut Pública i Participació, en col·laboració amb el Servei de Salut i Atenció Primària, ha rebut el premi Estratègia Naos de mans del ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, pel programa de rutes saludables posat en marxa fa ja 2 anys, emmarcat dins l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Vida Activa. El programa, que facilita un recorregut adequat i saludable d’entre 30 i 45 minuts de durada a peu pels voltants dels centres de salut, ha posat en marxa ja 77 quilòmetres de rutes.

imagen

Aquestes rutes saludables tenen el punt de partida en els centres de salut i estan dissenyades per facilitar al màxim als usuaris que tenguin en compte les recomanacions dels professionals sanitaris de caminar mitja hora diària. A més, aquestes rutes compleixen uns requisits mínims de bona il•luminació, bona pavimentació, absència d’escalons, seguretat en el trànsit i voreres amples i ombrejades.

Amb aquest projecte, la Direcció General de Salut Pública pretén fomentar que la gent camini, que els usuaris dels centres de salut i la població en general puguin integrar l’activitat física en la seva vida quotidiana i en el seu entorn, a fi de complir les recomanacions diàries que els professionals de la salut aconsellen per millorar la salut i el benestar dels ciutadans.

La Direcció General de Salut Pública i Participació ja ha posat en marxa 77 km de rutes saludables. S’han adherit a aquest projecte 2 centres de salut dels 58 que hi ha a les Illes Balears (22 a Mallorca, 3 a Menorca i 1 a Eivissa).

Per a la realització de cada una de les rutes, la Direcció General de Salut Pública ha disposat de la col•laboració de les associacions de veïns, associacions de gent gran, pacients, entitats cíviques i serveis socials, que són els veritables coneixedors de la zona.

L’excés de pes i l’obesitat comencen a ser un greu problema de salut de les societats modernes. Ser obès -en la majoria dels casos a causa d’una dieta inadequada i a la manca d’activitat física- augmenta el risc de patir diabetis, malalties cardiovasculars, vessaments cerebrals, artritis i determinats tipus de càncer o diferents problemes de salut mental, com ara la depressió, l’ansietat o la demència. Segons la darrera enquesta de salut, el 45 % de la població adulta resident a les Illes Balears du una vida sedentària.

Un zelador de l’Hospital Son Llàtzer va ser agredit ahir horabaixa al Servei d’Urgències

El Servei de Salut condemna qualsevol tipus d’agressió en l’àmbit sanitari i reitera el seu suport a tots els professionals

El protocol per prevenir la violència als centres sanitaris públics es va activar immediatament per facilitar assistència sanitària, psicològica i jurídica a la víctima

 

El Servei de Salut condemna qualsevol tipus d’agressió en l’àmbit sanitari i reitera el seu suport a tots els professionals després de conèixer que un zelador de l’Hospital Son Llàtzer va ser agredit ahir horabaixa per una usuària al Servei d’Urgències. La víctima, de 34 anys, va patir ferides lleus —re­collides en l’informe de lesions— que la varen inhabilitar per continuar fent feina durant la resta del seu torn. La Policia Nacional va acudir a l’Hospital Son Llàtzer després de rebre l’avís de l’agressió per estendre’n l’atestat i facilitar la interposició d’una denúncia per part de la víctima.

L’Hospital Son Llàtzer va activar tot d’una el protocol per prevenir la violència als centres del Servei de Salut, que inclou assistència sanitària, jurídica i psicològica. El Servei de Salut considera necessari conscienciar la població sobre la necessitat de lluitar contra aquesta plaga per millorar les condicions de feina de tots els professionals del sector.

Protocol d’atenció i assessorament als professionals

El Servei de Salut ofereix atenció i assessorament —tant psicològics com jurídics— als professionals que han patit una agressió. Els casos més habituals que es pateixen són els de violència verbal (paraules vexatòries, amenaces, crits, gests...); en segon lloc hi ha els de violència física (empentes, escopinades, cops...), mentre que en el tercer i en el quart llocs hi ha els casos de violència psicològica (derivada de les anteriors) i de dany a les propietats (robatoris, furts...), respectivament.

Des de la creació del Pla d’agressions l’any 2007, el Servei de Salut ha anat implantant de manera progressiva un conjunt de mesures dirigides a millorar la seguretat dels treballadors, com ara vigilants de seguretat o càmeres de vigilància. També ha impartit cursos de formació per aprendre a actuar en situacions de conflicte. Tanmateix, es recomana que la víctima d’una agressió en l’àmbit sanitari es faci un reconeixement mèdic i cursi un comunicat de lesions. L’incident s’ha de tramitar com a accident de treball i s’ha d’anotar en el registre d’agressions.

imagen

 

 

En la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial de Sanitat, el director general
del Servei de Salut, Juli Fuster, ha condicionat el pagament a la disponibilitat pressupostària i ha oferit un ajornament fins al gener de 2017

El Servei de Salut proposa tramitar el reconeixement de la carrera professional sense efectes econòmics a tots els professionals de la sanitat que s’hi havien d’incorporar a partir de l’octubre

A més, Fuster s’ha compromès a presentar un calendari de recuperació dels drets perduts en els darrers anys

 

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, ha proposat avui a les organitzacions sindicals tramitar el reconeixement de la carrera professional sense efectes econòmics a tots els treballadors —sanitaris i no sanitaris— que s’hi havien d’incorporar a partir del mes d’octubre. Amb aquesta proposta es beneficiarien 3.942 professionals de la sanitat pública que actualment no tenen reconegut aquest dret, 2.286 dels quals són professionals fixos i 1.656, interins. Fuster ha condicionat el pagament de la carrera professional a la disponibilitat pressupostària, ja que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es veu obligada a complir els objectius de dèficit, i per això ha oferit un ajornament fins al gener de 2017. A més, ha manifestat la voluntat i el compromís del Govern de negociar un calendari de recuperació dels drets perduts en els darrers anys.

imagen

A la reunió, presidida pel director general, hi han assistit també la directora de Recursos Humans i Relacions Laborals, Guadalupe Pulido, i representants dels sindicats presents en la Mesa Sectorial: CCOO, CSI-CSIF, FSES (Sindicat Mèdic i SATSE), UGT i USAE.

Durant la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial de Sanitat, Fuster ha plantejat als agents socials la negociació d’un cronograma per tal de recuperar els drets perduts en els darrers anys. Concretament, s’ha proposat la recuperació del 100 % del complement per incapacitat temporal des del primer dia, la tornada a les 35 hores setmanals de jornada laboral ordinària, la negociació d’un pla per activar la jornada extraordinària per tal de reduir les llistes d’espera o la promoció de l’estabilització de les plantilles amb la convocatòria d’una oferta d’ocupació pública.