Logos IBSalut + FEDER

Servei de Salut en Directe

  • 196 IQ planificades per avui.
  • 258 Altes hospitalització ahir.
  • 1.672 Urgències ateses ahir.
  • 11.103 Consultes externes planificades per avui.
  • 29.583 Visites realitzades ahir a EAP.
  • 743 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (infermera).
  • 1.466 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (metge).

Banner detecció càncer mama

Banner dóna sang