Logos IBSalut + FEDER

Servei de Salut en Directe

  • 201 IQ planificades per avui.
  • 152 Altes hospitalització ahir.
  • 996 Urgències ateses ahir.
  • 11.034 Consultes externes planificades per avui.
  • 30.180 Visites realitzades ahir a EAP.
  • 566 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (infermera).
  • 1.156 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (metge).

Banner detecció càncer mama

Banner dóna sang