Logos IBSalut + FEDER

Servei de Salut en Directe

  • 134 IQ planificades per avui.
  • 112 Altes hospitalització ahir.
  • 1.626 Urgències ateses ahir.
  • 8.055 Consultes externes planificades per avui.
  • 4 Visites realitzades ahir a EAP.
  • 2.372 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (infermera).
  • 3.369 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (metge).

Banner detecció càncer mama

Banner dóna sang