Logos IBSalut + FEDER

Servei de Salut en Directe

  • 283 IQ planificades per avui.
  • 177 Altes hospitalització ahir.
  • 874 Urgències ateses ahir.
  • 12.436 Consultes externes planificades per avui.
  • 29.981 Visites realitzades ahir a EAP.
  • 430 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (infermera).
  • 881 Visites realitzades ahir a PAC/SUAP (metge).

Banner detecció càncer mama

Banner dóna sang